top of page

"ביקור במרכז "גרובטק

"ביקור במרכז "גרובטק

כרטיס כניסה לביקור מרתק במרכז החלל והטכנולוגיה המתקדם מסוגו בארץ
שנמצא באשכול, במגוון תאריכים שיפורסמו עם החזרה לשגרה

אלעד קופמן

גרובטק

מועצה אזורית אשכול

0528119473

bottom of page