top of page

אבן ושיש טבעי

אבן ושיש טבעי

החברה עוסקת באבן טבעית לפרויקטים ולבתים פרטיים בפרט, החברה קיימת מעל 10 שנים

עמית פרדו

איזי פרדו שיש ואבן

פתח תקווה

0503370055

bottom of page