top of page

המדריך להורים

המדריך להורים

מתן כלים פרקטיים לתהליכים התפתחותיים, רגשיים, קוגנטיביים, חרדות, טראומה ועוד.

ליז כהן

המקום השלם- מרכז טיפולי לילד ולמתבגר

אשקלון

0549908243

bottom of page