top of page

חמישה פלייסמנטים

חמישה פלייסמנטים

חמישה פלייסמנטים בשפה העברית לכל המשפחה, מפת ארץ ישראל מאויירת מפת העולם, מערכת השמש, דגלי מדינות, רגשות במבצע ממש שווה

מוניקה מוסקוביץ

MOKILE פלייסמטים לימודיים לילדים

רמת גן

0528354009

bottom of page