top of page

לימון כבוש חריף

לימון כבוש חריף

לימון כבוש בחריפות מתונה עד בינוני המוצר מיוצר במפעל מזון עם הכשר של הרבנות

יאיר דינר

הדינרים בית של חריף

מושב פרי גן

0523244448

bottom of page