top of page

נעלי טרום הליכה

נעלי טרום הליכה

נעלי טרום הליכה וצעד ראשון, מתאימות לכמה שלבים: קדם-זחילה, זחילה, תחילת הליכה, והליכה מוקדמת

עליזה תור

עליזהל'ה

כפר פינס

0506850814

bottom of page