top of page

עונג שבת

עונג שבת

חוברת שירון "עונג שבת" גדולה מהודרת ומושקעת, בנוסח עדות המזרח
סדר הקידוש לשבת וחג, ברכת המזון, והמון שירים ופיוטים

שמוליק שחר

חזק הוצאה לאור בע"מ

קרית מלאכי

0546639770

bottom of page