top of page

ערכת הפעלה מתוקה - בצק סוכר

ערכת הפעלה מתוקה  - בצק סוכר

הילדים אוהבים לפסל וליצור?
ערכת יצירה הכוללת בתוכה 3 יצירות להכנה. 3 הדרכות מפורטת כוללות את החומרים והכלים הדרושים.

כרמית זק

בקשועוגה

כפר סבא

05467409007

bottom of page