top of page

פירות וירקות

פירות וירקות

ירק השדה- חקלאים המתגוררים ומגדלים את התוצרת בעוטף- חבל אשכול
ניתן לרכוש אונליין עם משלוח בעלות של 10 שח

ירק השדה

ירק השדה מהחקלאי לצרכן

חבל אשכול

0508134444

bottom of page