top of page

קופסת השעמום

קופסת השעמום

קופסת השעמום- 150 רעיונות להעסיק את הילדים בבית ובמרחבים המוגנים
כל הקלפים מנוקדים ומלווים באיור להמחשה
מגיל 4-11

חפצי מידלש

חפצי מידלש

אשקלון

0547723833

bottom of page