top of page

קייטפרייד - תיקים ממוחדשים

קייטפרייד  - תיקים ממוחדשים

קייטפרייד, עסק חברתי ומותג אופנה, לתיקים ממוחדשים הבנוי על כלכלה מעגלית, שכבר 7 שנים נותן הזדמנות שנייה לאנשים וחומרים.

טאבה אופליגר

KitePride

תל אביב

0547050560

bottom of page