top of page

שמן זית

שמן זית

שמן זית מכתית מעולה מזיתים שאנחנו מגדלים על גדות נחל שילה,בעלת רמת חומציות של 0.3% , בלנד של: פיקואל, ברנע ואבקינה

רייצ'ל יעקובי

יקב טורא

רחלים

0527966613

bottom of page