top of page

תרגומון רגשות

תרגומון רגשות

ערכת קלפים לשיפור שיח רגשי -כוללת 24 קלפים. תהליך המשחק עוזר לאנשים להעמיק את תחושת הנעם והשלווה בחייהם

אינה קצב

freeli

אשדוד

0528882651

bottom of page