top of page

לספר ומשחק לילדים

 לספר ומשחק לילדים

לפיתוח ולחיזוק החוסן ולסיוע בהתמודדות מיטיבה עם המצב הביטחוני
ניתן להרכיב מארזים בהרכבים שונים על פי הצורך

הילה ועדי שגיא

תזמורת הרגשות

כפר עזה

0503953669

bottom of page