top of page

Pola Deluxe

Pola Deluxe

מארז של החקלאות הדרומית: מכיל שמן זית כתית מעולה, דבש גולמי טהור
יין בוטיק, ממרחים טבעיים,ריבות וקונפיטורות

עדו תמיר

Ptora

שדה משה

0546793355

bottom of page