top of page

הספר אחי מיוחד

הספר אחי מיוחד

ספר ילדים חדשני מנגיש את עולמם של עשרות אלפי האחים לילדים עם צרכים
מיוחדים החיים בישראל

עמיעד טאוב

עט תקשורת

מודיעין

0523409855

bottom of page